Skip to content

Privacy verklaring

Privacyverklaring

MindSign respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.MindSign.nl,
van haar (potentiële) klanten en van haar andere relaties. MindSign stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

In deze privacyverklaring informeren we je over hoe onze organisatie omgaat met je persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het verwerken van persoonsgegevens gaat van ontvangst en opslaan tot aan het aanpassen, doorsturen en verwijderen van persoonsgegevens. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende gegevens:

 • Basisinformatie, zoals je voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt en je functie;
 • Contactgegevens, zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Aanvullende persoonsgegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • Persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.
 • Medische gegevens die wij ontvangen en/of uitwisselen voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?
Wij beschikken over je persoonsgegevens via twee verschillende manieren.

In de meeste gevallen ontvangen wij de gegevens direct van je omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, als je solliciteert op een vacature, als je gebruik maakt van onze diensten of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verrichten van de aangeboden diensten;
 • Om met je in contact te kunnen komen;
 • Voor toezending van onze nieuwsbrief op basis van je toestemming;
 • Om wet- en regelgeving na te leven;
 • Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website;
 • Marketing- en communicatie-doeleinden;
 • Facturatie van onze diensten en/of producten;
 • Klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Sollicitatieprocedures;
 • Toegangscontrole en beveiliging.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
De privacywetgeving bepaalt dat wij je persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou;
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting;
 3. Op basis van je toestemming;
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Welke rechten heb je als betrokkene?
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van je persoonsgegeven en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Wanneer je gebruik wilt maken van een dergelijk recht, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of mailen naar info@mindsign.nl
Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?
MindSign zal je gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dat kan onder meer in de onderstaande situaties:

 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een registratie in het Kadaster of een melding bij een toezichthouder;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld collegiaal overleg;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ict-leveranciers of een accountant;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de organisatie van onze activiteiten.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde je persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens MindSign dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Wanneer via onze site wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van MindSign.

Bij uitzondering moeten wij soms je persoonsgegevens zonder je toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Hoe zijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Als je vragen hebt over de beveiliging van je persoonsgegevens of als je misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met ons op via info@mindsign.nl.

Wijzigingen
Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen, dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij je gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij je actief informeren.

Contact
Als je meer wilt weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via info@mindsign.nl.

Kom in contact met onze specialisten

Ontdek hoe MindSign jouw organisatie kan ondersteunen om mentale gezondheid op de kaart te zetten. Neem vandaag nog contact met ons op over de strategische oplossingen die we kunnen bieden. Samen creeëren we een gezondere en productievere werkomgeving.