Skip to content

Burn-out: wat is het en hoe voorkomt u het?

Stress is beroepsziekte nummer één. Als iemand lange tijd stress heeft en zijn of haar lichaam niet goed kan herstellen, spreken we van een burn-out. Een burn-out kan problemen veroorzaken voor zowel medewerkers als werkgevers. Het herstel van een burn-out (re-integratie) kan namelijk lang duren en veel kosten met zich meebrengen voor werkgevers. Daarom is het als werkgever belangrijk om te weten wat een burn-out is, zodat u goed voorbereid bent.

Hoe herkent u een burn-out?

De kenmerken en klachten bij een burn-out verschillen per persoon. Helaas is een burn-out nog heel lastig vast te stellen; er bestaat nog geen officiële omschrijving. Wel spreken we van een burn-out als iemand last heeft van klachten op vier niveaus:

  • Hoe iemand zich voelt (affectieve klachten): angst, gespannenheid, somberheid en geestelijke uitputting;
  • Concentratie en het verwerken van informatie (cognitieve klachten): vergeetachtigheid, moeite met denken, moeite om besluiten te nemen en concentratieproblemen;
  • Drijfveren (motivationele klachten): desillusie (teleurstelling), demoralisatie (gevoel van hulpeloosheid, hopeloosheid) en snel opgeven;
  • Zichtbaar gedrag (gedragsmatige klachten): impulsiviteit, uitstelgedrag, huilbuien en klagen.

Burn-out en werk

Door een burn-out kan een medewerker anders gaan kijken naar zijn of haar werk. De medewerker kan zich bijvoorbeeld minder betrokken gaan voelen bij zijn of haar werk. Dit kan leiden tot onverschillig of spottend gedrag. Ook onzekerheid over de eigen prestaties en een lager werktempo komen vaak voor bij een burn-out.

Verschil tussen overspannenheid en burn-out

Gaat het over stressklachten, dan wordt ook vaak gesproken over ‘overspannen zijn’ of ‘het hebben van een burn-out’. Het verschil tussen overspannenheid en burn-out is vooral dat een medewerker langdurig stress kan ervaren en dus overspannen is, maar nog niet lichamelijk en geestelijk uitgeput is, zoals bij een burn-out. Bij een burn-out is de energievoorraad echt op.

Overspannenheid kan dus een voorloper zijn van een burn-out. Als een medewerker de stressklachten blijft negeren of niet ziet, ligt een burn-out op de loer.

Lees dit artikel verder via onze partner Sazas – uw verzuimspecialist.

Renske van de Kar, bedrijfspsycholoog bij MindSign:

'Als werkgever kunt u alert zijn op de volgende signalen van uw medewerkers: weerstand tegen veranderingen, onvrede over de eigen werkzaamheden, wantrouwen richting het management en geen zin om naar het werk te gaan.'

Kom in contact met onze specialisten

Ontdek hoe MindSign jouw organisatie kan ondersteunen om mentale gezondheid op de kaart te zetten. Neem vandaag nog contact met ons op over de strategische oplossingen die we kunnen bieden. Samen creeëren we een gezondere en productievere werkomgeving.