Skip to content

Hoe houd je medewerkers gezond en gemotiveerd?

We zien het steeds vaker om ons heen: bedrijven en instellingen die vanwege personeelsgebrek de dienstverlening beperken of zelfs de deuren sluiten. Eenmaal gevangen in een vicieuze cirkel van uitval en vertrek van medewerkers, kom je er maar moeilijk weer bovenop. Klanten lopen weg, leidinggevenden raken gefrustreerd en het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek dreigt een groot fiasco te worden, omdat niemand meer de tijd heeft of de moeite neemt om het in te vullen. Laat staan dat er met de resultaten nog niets wordt gedaan. Gelukkig kan het ook anders.

Ernst van de situatie
Hoe ernstig de situatie op de huidige Nederlandse arbeidsmarkt is, laten de volgende cijfers zien. Van alle vacatures is 50% moeilijk vervulbaar. 25% van alle werknemers heeft last van psychische klachten. Ruim een derde van het verzuim wordt veroorzaakt door werkdruk of werkstress. En, al in 2021, gaf 19% van alle werknemers aan zich niet betrokken te voelen bij het werk en de werkplek en had plannen om te vertrekken.
Nu, twee jaar later, zal dit percentage alleen maar zijn toegenomen.

De uitdaging
Cijfers over de Nederlandse arbeidsmarkt zeggen natuurlijk helemaal niets over de situatie in jouw organisatie. Wel geven ze een beeld van de arbeidsmarkt waarmee je te maken hebt en de risico’s die je daarin loopt. Het is zaak om mogelijke kwetsbare plekken in je organisatie zo snel mogelijk te lokaliseren, zodat je tijdig kunt ingrijpen. Waar ervaren medewerkers in toenemende mate werkstress? Waar vermindert structureel het werkplezier? Dáár zit de uitdaging. Want als je weet waar je risico loopt en wat dat risico is,
kan je maatregelen nemen en voorkom je dat je organisatie ook in die vicieuze cirkel belandt.

De oplossing
Wat je voortdurend nodig hebt, is actuele informatie over hoe medewerkers hun werk ervaren. Die informatie moet zo duidelijk zijn dat leidinggevenden er samen met HR meteen mee aan de slag kunnen. Dat is dus veel meer dan een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast wil je, waar nodig, direct zorg kunnen bieden aan medewerkers die dat nodig hebben. En daar ligt de volgende uitdaging. Want veel van die zorg ligt op het mentale vlak. En de wachtlijsten bij de GGZ lopen alleen maar verder op.

Unieke samenwerking
Om er achter te komen wat er bij je medewerkers speelt, biedt Solkie al enige jaren een beproefde methode van frequent medewerkerstevredenheidsonderzoek. In de afgelopen vijf jaar hebben zo’n vijftig organisaties ervaren wat het effect is als je dit op een andere manier aanpakt. Ook medewerkers omarmen deze manier van onderzoek. Het is laagdrempelig en leuk om aan mee te doen. Om ook een oplossing te bieden voor medewerkers die mentaal in de gevarenzone verkeren, is Solkie een unieke samenwerking aangegaan met MindSign.

Vlotte aanpak
MindSign biedt hulp op maat aan medewerkers met psychische klachten. En dat doen ze meteen, zonder een wachtlijst. Door Solkie en MindSign te combineren, kun je als organisatie dus razendsnel signaleren, interveniëren en daarmee uitval van je medewerkers voorkomen. Dat heeft positieve gevolgen voor de inzetbaarheid en betrokkenheid van alle medewerkers. Voor je leidinggevenden betekent dit een enorme opsteker, want ze hoeven niet meer machteloos toe te kijken hoe hun medewerkers afglijden naar exit.

Hoe het werkt
De samenwerking van Solkie en MindSign is samen te vatten in drie stappen:
1. Medewerkers vullen het belevingsonderzoek in van Solkie waarin ook vragen zijn opgenomen die eventuele psychische klachten indiceren
2. Medewerkers die dat willen, kunnen hun telefoonnummer invullen. Ze worden dan binnen 24 uur door MindSign benaderd om te bespreken wat er aan de hand is
3. Vaak is één interventie al voldoende. Het voorkomt verzuim door psychische klachten versterkt de weerbaarheid. Mocht na een eerste interventie aanvullende hulp nodig zijn, dan brengt MindSign een offerte uit voor jou als werkgever.

Plan een oriëntatie gesprek zodat je weet wat het voor jouw organisatie kan betekenen of om te horen hoe andere organisaties ermee werken.

Bron: Hoe houd je medewerkers gezond en gemotiveerd? – Solkie

Kom in contact met onze specialisten

Ontdek hoe MindSign jouw organisatie kan ondersteunen om mentale gezondheid op de kaart te zetten. Neem vandaag nog contact met ons op over de strategische oplossingen die we kunnen bieden. Samen creeëren we een gezondere en productievere werkomgeving.