Skip to content

Externe Vertrouwens-persoon

Wil je een sociaal veilige werkomgeving cultiveren? Denk dan eens aan het inhuren van een extern Vertrouwenspersoon. Die helpt je een veilige werkomgeving te creëren zonder pesterijen, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Ongewenst gedrag komt helaas vaker voor dan je denk. Is de sociale veiligheid bij jou al op orde? Dan helpt een externe vertrouwenspersoon je om dat zo te houden.

Door het aanstellen van een extern Vertrouwenspersoon draag je als organisatie actief bij aan een sociaal veilige en integere werkomgeving waarbinnen medewerkers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen.

De volgende drie taken vervult de Extern Vertrouwenspersoon van MindSign: 

De Vertrouwenspersoon is er voor de medewerker die een vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer ervaart. Pesten, discriminatie, agressie, geweld of (seksuele) intimidatie zijn hiervan voorbeelden.

Kom in contact met onze specialisten

Ontdek hoe MindSign jouw organisatie kan ondersteunen om mentale gezondheid op de kaart te zetten. Neem vandaag nog contact met ons op over de strategische oplossingen die we kunnen bieden. Samen creeëren we een gezondere en productievere werkomgeving.