MindSign® Health Check

De MindSign Health Check geeft een goed en genuanceerd beeld van de mentale conditie van je organisatie. Iedere medewerker die meedoet, weet na de check hoe hij of zij er mentaal voor staat. Daarnaast geven we iedere deelnemer waardevolle persoonlijke tips mee over het behouden of verbeteren van de mentale conditie.

Zet onze MindSign Health Check in als preventiemiddel zodat je medewerkers: 

  • Mentaal in goede conditie zijn én blijven
  • Inzicht krijgen in hoe zij hun mentale veerkracht kunnen vergroten
  • Minder risico lopen op (langdurig) mentaal verzuim
  • Zich gehoord en gesteund voelen in een mentaal zeer uitdagende tijd

Voor de hele organisatie 

De MindSign Health Check is geschikt voor alle lagen van de organisatie. Deelname is voor een medewerker niet verplicht, maar omdat de uitslag vertrouwelijk is en het interessant is om te weten hoe je mentale conditie is, zal een flink deel van de organisatie meedoen. 

Hoe werkt het? 

Nadat je medewerker zich per e-mail heeft aangemeld, neemt een van onze specialisten telefonisch contact op om kennis te maken, de vragenlijsten te versturen en alvast een afspraak voor het analysegesprek in te plannen. 

De vragenlijsten 

Onze vragenlijsten zijn betrouwbaar en valide en geven een zeer goed beeld van de mentale conditie van de medewerker. We zien in één oogopslag of iemand lekker in z’n vel zit, de lat te hoog legt, overbelast is of dat er sprake is van een dieperliggend psychologisch probleem, zoals bijvoorbeeld overspannenheid of somberheid. 

Analysegesprek 

Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, vindt er een analysegesprek plaats. We kijken samen met de medewerker naar de uitkomsten en zetten ze in het juiste perspectief. Dit laatste is essentieel, omdat de persoonlijke situatie van invloed is op de uitkomsten. Na het gesprek hebben we een compleet en betrouwbaar beeld van de actuele mentale conditie. 

Uiteindelijk blijkt of de medewerker groen (goede mentale conditie), oranje (er zijn wat aandachtspunten) of rood scoort (er is actie vereist).  

Groen of oranje

Als je medewerker groen scoort, dan bespreken we wat hij of zij kan doen om in het groen te blijven.  

Wanneer iemand oranje scoort, dan nemen we door wat er gedaan kan worden om in het groen te komen. Twee weken na het analysegesprek hebben we telefonisch contact met je medewerker. We nemen door of het lukt om de inzichten en adviezen toe te passen en weer in het groen te komen. Eventuele vervolgacties om het behaalde resultaat vast te houden worden besproken en in concrete doelen omgezet. 

Rood 

Mocht de medewerker rood scoren, dan is er een groot risico op verzuim en is een snelle actie nodig om dit te voorkomen. Met toestemming starten we een MindSign 5S Traject. In maximaal 5 sessies zorgen we ervoor dat hij of zij weer in een goede mentale conditie komt en er nauwelijks nog risico op uitval is. 

Vertrouwelijkheid 

De namen van de medewerkers die meedoen en de uitkomsten worden niet met de werkgever gedeeld. Als een medewerker rood scoort wordt en er dus een snelle vervolgactie nodig is, wordt met de medewerker kortgesloten hoe we de uitkomst terugkoppelen naar de werkgever. 

Wel koppelen we terug hoeveel procent van de deelnemers groen, oranje of rood scoort. Zo ontstaat er een goed beeld van de mentale conditie van je organisatie. 

Neem vandaag nog contact op

  • Effectief in preventie & herstel
  • Vandaag bellen, morgen beginnen!
  • Duurzame resultaten

Samen werken aan preventie

Onderstaande diensten maken deel uit van een MindSign Preventieroute.

De MindSign Health Check is een grondige analyse van de mentale conditie van een medewerker. Dat is belangrijk en zeker nu, omdat veel van iedereen gevraagd wordt.

Heeft je medewerker mentale klachten? Ons deskundige team helpt hem of haar in maximaal 5 sessies aan een goede mentale conditie.

In deze één uur durende webinar leren je medewerkers hoe ze mentaal en fysiek fit kunnen blijven tijdens COVID-19. De webinar is leerzaam, maar ook inspirerend en leuk!

Dit traject vindt helemaal online plaats en omvat preventieve zelfhulpmodules en consulten. Wie meer zorg nodig heeft, volgt een online behandeltraject.

Tijdens een MindSign Preventietraining leren we HR en leidinggevenden hoe ze mentale klachten bij medewerkers kunnen voorkomen door tijdig signalen op te vangen.

Een MindSign Powersessie helpt leidinggevenden om zelf in goede conditie te blijven, verzuim te voorkomen en het energieniveau van het team hoog te houden. 

Hoe gaan wij om met COVID-19?