MindSign® 5S Traject

Een MindSign 5S Traject zetten we in gang als uit onze Health Check blijkt dat een medewerker grote kans heeft om uit te vallen of al ziekgemeld is. Dit effectieve traject zorgt voor duurzame resultaten. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit de resultaten. We hebben tot nu toe nog geen situaties van terugval bij onze cliënten gezien.

Zorgvuldige opbouw

Het MindSign 5S Traject wordt sessie voor sessie opgebouwd. Als eerste werken we aan de kern van het probleem. Na iedere sessie maken we de balans op en bepalen we welke vervolgstap nodig is om verder herstel te bevorderen.

Na de vierde sessie doen we nogmaals de Health Check om te zien in hoeverre de mentale klachten zijn afgenomen. Deze resultaten nemen we mee in het vijfde gesprek waarin een Terugvalpreventieplan wordt opgesteld.

MindSign Werkboek

Tijdens het traject speelt ons uitgebreide werkboek een belangrijke rol. Met de tips, uitleg en opdrachten die daarin staan, werkt de medewerker ook tussen de sessies door actief aan zijn of haar herstel.

Persoonlijk terugvalpreventieplan

In de vijfde en laatste sessie bespreken we hoe terugval voorkomen kan worden. Hierdoor weet je werknemer goed wat zijn of haar persoonlijke waarschuwingssignalen zijn en op welke manier hij of zij dan kan ingrijpen. 

De medewerker ontvangt dit persoonlijke terugvalpreventieplan in zijn of haar mailbox met het verzoek deze als laatste hoofdstuk aan het Mindsign Werkboek toe te voegen.

Evaluatie

Zes weken na de vijfde sessie is er een afsluitend telefonisch contact. Hierin wordt besproken hoe het met de medewerker gaat en of er aandachtspunten zijn.

Neem vandaag nog contact op

  • Effectief in preventie & herstel
  • Vandaag bellen, morgen beginnen!
  • Duurzame resultaten

Samen werken aan preventie

Onderstaande diensten maken deel uit van een MindSign Preventieroute.

De MindSign Health Check is een grondige analyse van de mentale conditie van een medewerker. Dat is belangrijk en zeker nu, omdat veel van iedereen gevraagd wordt.

Heeft je medewerker mentale klachten? Ons deskundige team helpt hem of haar in maximaal 5 sessies aan een goede mentale conditie.

In deze één uur durende webinar leren je medewerkers hoe ze mentaal en fysiek fit kunnen blijven tijdens COVID-19. De webinar is leerzaam, maar ook inspirerend en leuk!

Dit traject vindt helemaal online plaats en omvat preventieve zelfhulpmodules en consulten. Wie meer zorg nodig heeft, volgt een online behandeltraject.

Tijdens een MindSign Preventietraining leren we HR en leidinggevenden hoe ze mentale klachten bij medewerkers kunnen voorkomen door tijdig signalen op te vangen.

Een MindSign Powersessie van 1,5 uur helpt leidinggevenden om zelf in goede conditie te blijven, verzuim te voorkomen en het energieniveau van het team hoog te houden. 

Hoe gaan wij om met COVID-19?