MindSign voor HR-professionals

Als je mentale klachten bij een medewerker signaleert, dan weet je dat er een risico is op een langdurige periode met uitval. Meldt een medewerker zich ziek, dan zit hij al weken thuis voordat de bedrijfsarts een behandelplan opstelt.

Met MindSign kies je voor een effectieve benadering van mentale klachten. We bieden zowel ondersteuning op het vlak van voorkomen áls de behandeling van mentale problemen. 

Ook aan de vitaliteitsprogramma’s van je bedrijf kan MindSign een belangrijke bijdrage leveren. Door onze krachtige MindSign Check regelmatig in te zetten, worden je medewerkers zich bewust van hun mentale gezondheid. Ze weten zelf wat ze moeten doen als ze symptomen vertonen van een verlaagde mentale weerstand, waardoor de kans op uitval tot een minimum beperkt is.

Ook in dit geval geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Onze gezamenlijke ambitie

  • Structurele aandacht voor de mentale gezondheid van je medewerkers
  • Gedaalde cijfers op het gebied van ziekteverzuim
  • Een betere mentale gezondheid van je medewerkers
  • Lagere uitstroomcijfers

Waarmee kunnen we je helpen?

Ben je op zoek naar een sparring partner voor de mentale gezondheid van je medewerkers? Wil je ervoor zorgen dat de verzuimcijfers bij mentale problemen gaan dalen? Neem dan contact op met MindSign.

✆ 030 699 56 06
✉ info@mindsign.nl

Onze route naar een duurzaam resultaat

MindSign biedt een duidelijk proces op het moment dat je geconfronteerd wordt met een medewerker met mentale klachten. In de meeste gevallen wordt je medewerker in een traject van maximaal vijf gesprekken maximaal geholpen en keert hij of zij op de werkvloer terug met de juiste handvatten om terugval te voorkomen.

Artikelen

Is het wel een burnout?

Is het wel een burn-out?

Wanneer ik over het algemeen mensen hoor praten over mentale klachten dan gaat het vaak over een burn-out. Niet alleen in de context van “het zal wel een burn-out zijn” als mensen benoemen dat een collega zich heeft ziek gemeld.

Lees verder »

Het korte lontje van Mike

De 27-jarige Mike werd aangemeld wegens een kort lontje en energietekort. Hij was in de maanden daarvoor al regelmatig eerder naar huis gestuurd om bij te komen. Dat bleek maar weinig effect te hebben en zijn leidinggevende zag dat het bergafwaarts met hem ging. Zijn humeur werd slechter, hij overzag het werk niet en kwam ’s morgens al moe op het werk. Hoog tijd voor onze MindSign Check dus.

Lees verder »

Veelgestelde vragen

De MindSign Check speelt een belangrijke rol in onze analyse. Aan de hand van deze test krijgen we een betrouwbaar beeld van de mentale gezondheid van de medewerker. De check is opgebouwd uit een vragenlijst. De uitkomsten worden met de medewerker doorgenomen en vormen samen met het analysegesprek de basis voor het behandeltraject.

We meten aan het begin en aan het eind, zodat je kunt zien wat het effect van het traject is.  

Als er een nieuwe aanmelding bij ons binnenkomt, streven we ernaar om binnen 24 uur met de desbetreffende persoon contact te hebben om een afspraak te maken. De eerste afspraak, inclusief de MindSign Check vindt over het algemeen binnen een week plaats.

MindSign ondersteunt bedrijven, arbodiensten en leidinggevenden om te werken aan een goede mentale conditie voor hun personeel. We worden allemaal geconfronteerd met medewerkers die niet tot hun recht komen. Ze hebben korte lontjes of zijn passief, hebben geen zin in hun werk of hebben burn-out gerelateerde klachten.

We zien in onze praktijk dat mensen die wekenlang thuis zitten, vaak sterk achteruit gaan met betrekking tot hun mentale conditie. In overleg met de werkgever of manager kiezen we voor een benadering waarbij de cliënt zo snel mogelijk weer op de werkvloer terugkeert. Zolang de medewerker voor een deel aan het werk blijft, ontstaat er geen afstand en hoeft de medewerker geen drempel te overwinnen om weer terug te komen.

Als er een of meer personen uitvallen op een afdeling dan kan dat ook voor de overige medewerkers op de afdeling zorgen voor veel extra druk en stress. MindSign levert desgewenst ook naar het team een bijdrage om vroegtijdig te werken aan een sterke mentale conditie.

Sonja is graag bereid om te spreken tijdens seminars en congressen over de aanpak van MindSign met betrekking tot mentale problemen. Neem contact op met Sonja via het contactformulier op deze website. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om te kijken of je evenement ook in haar agenda past.

We willen in alles wat we doen zowel het belang van de werknemer als werkgever dienen en zullen dan ook nooit onze medewerking verlenen aan trajecten waarin een van de twee benadeeld (dreigt) te worden. Ons enige belang is een goede mentale conditie van de medewerker.

Hoe gaan wij om met COVID-19?