Het korte lontje van Mike

De 27-jarige Mike werd aangemeld wegens een kort lontje en energietekort. Hij was in de maanden daarvoor al regelmatig eerder naar huis gestuurd om bij te komen. Dat bleek maar weinig effect te hebben en zijn leidinggevende zag dat het bergafwaarts met hem ging. Zijn humeur werd slechter, hij overzag het werk niet en kwam ’s morgens al moe op het werk. Hoog tijd voor onze MindSign Check dus.

Omdat een goede analyse een belangrijke voorwaarde is om aan duurzaam herstel te werken, nemen wij altijd eerst onze MindSign Check af.

De check liet bij Mike zien dat het op verschillende vlakken niet goed met hem gaat. Zijn lat ligt hoog, hij voelt zich moedeloos,  zijn accu loopt leeg, hij kan zich moeilijk concentreren en is bang om te falen. Omdat Mike een doorzetter is, gaat hij maar door en door. Zo put hij zichzelf als het ware uit.

Ook bleek uit de MindSign Check dat er te weinig uitdaging in zijn werk zit. Hij vindt het moeilijk om nee te zeggen en iets anders te doen dan wat anderen van hem verwachten. Maar eigenlijk vindt hij zijn huidige takenpakket niet leuk meer. 

Ook werd duidelijk dat hij echt hart voor de zaak heeft en het bedrijf liever niet wil verlaten. 

Mike is een van de eerste medewerkers van het snelgroeiende technische bedrijf en kent alle afdelingen goed. Hij vervult als het ware een spilfunctie en heeft een goed contact met management en collega’s.

In vijf sessies werd het volgende duidelijk:

  • Mike heeft als eigenschap dat hij goed werk wil leveren en hart voor de zaak heeft. 
  • Hij zet zich optimaal in en “nee”-zeggen vindt hij moeilijk. 
  • Het zou handig zijn als Mike wat assertiever werd. Hij vindt het welzijn van de ander vaak belangrijker dan zijn eigen welzijn en is zeer dienstverlenend.
  • Zijn kerntaken zijn repeterend en Mike voert deze al enkele jaren uit. Het werk gaf Mike weinig energie en uitdaging.
  • Mike heeft een mbo-achtergrond, maar zit qua denkniveau op hbo.
Toen we dit boven water hadden, konden we acties bedenken om de mentale conditie van Mike te verbeteren. In overleg met hem en zijn werkgever is het volgende in gang gezet:
  • Mike heeft een andere functie binnen het bedrijf gekregen én mag een hbo-opleiding gaan volgen.
  • We hebben Mike geleerd om “nee” te zeggen.  

Dit zorgde ervoor dat hij mentaal weer in een goede conditie kwam.

We hebben vervolgens een terugvalpreventieplan opgesteld waarin ook de input van HR en de direct leidinggevende werden meegenomen. Voordeel van onze check is namelijk dat mentale klachten beter bespreekbaar worden en dat werknemers er altijd vrijwillig voor kiezen om hier openlijk met de leidinggevende(n) over te spreken.

Dankzij het terugvalpreventieplan weet Mike op welke signalen hij alert moet zijn, wat hij in zijn dagelijks leven nodig heeft om zijn batterij gevuld te houden wat hij verder nog nodig heeft om mentaal in goede conditie te blijven.

Sonja Koster

Sonja Koster

Hoe gaan wij om met COVID-19?