MindSign® Hersteltraject

Het MindSign hersteltraject is bedoeld voor werknemers met psychische problemen die dreigen uit te vallen of al ziekgemeld zijn. We pakken de klachten gericht aan, zodat je medewerker binnen afzienbare tijd weer beter is. Als werkgever kun je een belangrijke rol spelen. Werknemers die weer gaan werken tijdens hun herstel, zijn er namelijk vaak sneller weer bovenop. 

 

Alle eerdere deelnemers aan het hersteltraject (sinds 2017) zijn met plezier weer aan het werk gegaan. Sommige in hun eigen functie, anderen op een plek die beter bij hen past. Hun duurzame herstel is toe te schrijven aan de combinatie van:

Blijvend resultaat

Om dit blijvende resultaat te kunnen bereiken, wordt elke deelnemer intensief begeleid door een of meerdere MindSign professionals. Ons team bestaat uit ervaren en gedreven psychologen en specialisten.

Rol van de werkgever

Of het zinvol is om een hersteltraject te starten, bepalen we door eerst de MindSign Health Check te doen. Die maakt duidelijk wat de mentale conditie van je medewerker is. Hij of zij vult daarvoor een vragenlijst in en heeft een analysegesprek met een van onze therapeuten. Na dit gesprek volgt er een procesmatige terugkoppeling naar jou als werkgever.

Werken als middel om beter te worden is onderdeel van onze filosofie en dus ook van dit traject. Mocht je als werkgever kunnen bijdragen aan het proces of de gezondheid van de medewerker, dan zullen we hierin adviseren. Dit gebeurt altijd in overleg. We zijn gewend om driegesprekken te voeren (medewerker-behandelaar-werkgever), maar doen dat alleen als er een inhoudelijke reden voor is en ook altijd in overleg met de medewerker. Het moet immers wel bijdragen aan de situatie van dat moment.

Zodra de medewerker eraan toe is, overleggen we met de werkgever over terugkeer op de werkvloer. Dit gebeurt soms al na 1 sessie, soms later in het traject. Het is afhankelijk van de situatie en de problematiek.

Omdat de gezondheid van de werknemer centraal staat, valt alles wat er besproken wordt onder het beroepsgeheim. Wat we met de werkgever communiceren, wordt van tevoren met de medewerker afgestemd. We zijn hier uiterst zorgvuldig in, omdat het erg belangrijk is dat de medewerker zich veilig voelt. 

Aan het eind van het traject volgt er een laatste terugkoppeling naar de werkgever.

Rol van de medewerker

Van de werknemer verwachten we dat hij of zij actief wil werken aan het herstel. Uiteraard bieden we voldoende ruimte om rust te nemen, weer op krachten te komen en stap voor stap vooruit te gaan.

Het is onze ervaring dat deelnemers heel blij zijn met de concrete handvatten die we aanbieden in het werkboek ‘Gereedschap voor een goede mentale conditie’. Daarin staat onder andere dat het belangrijk is om je energieniveau te verhogen. Hoe je dat doet en wanneer, is aan de medewerker zelf. We weten dat het goed werkt als de deelnemer alleen leest of doet wat hem of haar op dat moment aanspreekt. Het boek geeft praktische tips, uitleg en opdrachten. Het is samengesteld door MindSign, op basis van jarenlange ervaring met het oplossen van mentale klachten.

Wat kost het traject?

Omdat het hersteltraject maatwerk is, is de exacte prijs afhankelijk van de situatie. Zeker is wel dat de kosten nog (lang) niet een tiende zijn van de kosten van langdurig verzuim.

Hoe ziet het hersteltraject eruit?

Waar kunnen we je mee helpen?

  • Effectief in preventie & herstel
  • Vandaag bellen, morgen beginnen!
  • Duurzame resultaten

Hoe gaan wij om met COVID-19?