Financieel fit traject

Medewerkers leren hoe ze grip krijgen op hun geld

Tijdens het ‘Financieel fit’ traject krijgen je medewerkers meer grip op hun geld. Ze worden zich bewust van hun financiële situatie en leren hoe ze hun inkomsten- of uitgavenpatroon kunnen aanpassen. Daardoor nemen hun geldzorgen af en kunnen ze zich weer concentreren op andere zaken. Dit traject is beschikbaar in de vorm van een groepstraject en een 1-op-1 traject.

Door dit traject aan te bieden aan je medewerkers laat je zien dat je begrijpt wat er speelt en dat je de onrust erover wilt wegnemen.

De confrontatie met je eigen financiën aangaan is lastig. Veel mensen stellen het uit, omdat ze bang zijn voor de uitkomst of omdat ze het gewoonweg moeilijk vinden om te doen en niet weten waar te beginnen. Daarom begeleiden we je medewerkers zowel bij het op een rijtje zetten van de feiten als bij het aangaan van de confrontatie en het kiezen van de oplossingsrichting.

In het kort

Te verwachten resultaat

Na dit traject beschikken de medewerkers over inzichten die hen kunnen helpen om te komen tot:

 • minder stress
 • meer energie
 • een einde aan geldzorgen

Indien de medewerkers deze inzichten toepassen, ervaart de organisatie:

 • weerbaardere medewerkers die minder verzuimen
 • continuïteit in de bedrijfsvoering
 • tevreden medewerkers 

Inhoud van de training

Tijdens het ‘Financieel fit’ traject worden je medewerkers zich ervan bewust hoe ze er financieel voor staan en waar ze hun geld aan uitgeven. Ook leren ze wat ervoor nodig is om (beter) rond te komen en hoe ze dat in hun eigen situatie kunnen realiseren. Het traject is zowel theoretisch als praktisch van aard.

Je medewerkers krijgen handvatten om hun inkomsten- en uitgavenpatroon aan te passen en meer grip te krijgen op hoeveel ze overhouden aan het eind van de maand.

Het traject bestaat uit deze elementen:

 1. Financieel inzicht door het maken van een persoonlijk budgetplan
 2. Checken van mogelijk beschikbare voorzieningen en/of toeslagen
 3. Tips & tricks
 4. Evaluatie & nazorg

Groepstraject

In het groepstraject leren je medewerkers hoe ze zelfstandig tot financieel inzicht kunnen komen en ontvangen ze handige hulpmiddelen om dit te doen. Niemand hoeft aan medecursisten inzage te geven in zijn of haar financiën; we werken met fictieve casussen.

Na de training kan je medewerker zijn zelfgemaakte financiële overzicht aan de trainer voorleggen om te checken of hij niets over het hoofd heeft gezien. Hij kan hiervoor zelf een afspraak met de trainer maken. 

Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van je medewerkers.

1-op-1 traject (prijs op aanvraag)

Bij het 1-op-1 traject begeleiden we je medewerker bij het krijgen van financieel inzicht en bij het checken van mogelijkheden om de inkomsten te vergroten of de uitgaven te beperken. Hierbij geeft de deelnemer de trainer inzicht in zijn of haar financiën.

Het 1-op-1 traject bestaat uit:

 • en intakegesprek van 60-90 minuten, waarin de financiële situatie van de medewerker uitgebreid wordt besproken;
 • een evaluatiegesprek;
 • een nazorgperiode van 3 maanden, waarin de medewerker vragen kan stellen.
Wil je een medewerker aanmelden voor het 1-op-1 traject, neem dan even contact met ons op. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Financieel fit traject, neem dan contact op met MindSign.

Neem vandaag nog contact op

 • Effectief in preventie & herstel
 • Duurzame resultaten

Hoe gaan wij om met COVID-19?