MindSign voor arbodienstverleners

Als een arbodienst wordt ingeschakeld om een medewerker met mentale problemen te begeleiden, is dat vaak het begin van een lang traject. Daarbij is er een grote kans dat de problematiek opnieuw de kop op steekt. 

Met MindSign kies je voor een aanpak die sneller en effectiever is.

Wij kiezen voor een benadering waarbij werk als middel wordt gebruikt om de medewerker zo snel mogelijk te laten herstellen. Hierdoor is er een minimale afwezigheid van de medewerker. Daarbij kennen we geen langdurige trajecten, maar ronden we alles af in maximaal vijf sessies. Bovendien is met onze aanpak de kans op terugval minimaal.

De diensten van MindSign sluiten goed aan op het aanbod van de meeste arbodienstverleners. Met onze deskundige en doelgerichte aanpak rond mentale problemen bieden wij een effectief behandeltraject. Samen werken we aan een aanpak waar de medewerker zo snel mogelijk beter gemeld is met minimale kansen op terugval.

Onze MindSign Check is zowel individueel als organisatiebreed een krachtig middel om een scherpe analyse te doen van aanwezige mentale problemen. Door de MindSign Check jaarlijks in te zetten als onderdeel van de vitaliteitsprogramma’s, kun je uitval voor zijn en langdurig zorgen voor lagere verzuimcijfers.

Onze toegevoegde waarde

  • Korte wachttijd voor behandeling
  • Snel traject gebaseerd op een benadering waarbij werk als middel wordt gebruikt om de medewerker zo snel mogelijk te laten herstellen
  • Specialist in het brede spectrum van mentale problemen
  • Minimale kans op terugval

Waarmee kunnen we je helpen?

Ben je op zoek naar een partner op het gebied van mentale gezondheid? Een samenwerking met MindSign biedt perspectief op snelle en blijvende resultaten. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.

✆ 030 699 56 06
✉ info@mindsign.nl

Onze route naar een duurzaam resultaat

MindSign biedt een duidelijk proces op het moment dat je geconfronteerd wordt met een medewerker met mentale klachten. In de meeste gevallen wordt je medewerker in een traject van maximaal vijf gesprekken maximaal geholpen en keert hij of zij op de werkvloer terug met de juiste handvatten om terugval te voorkomen.

Artikelen

MindSign - voor een positieve mentale verandering

Er was eens…

…een bevlogen hulpverlener die bij verschillende instanties werkte. Opvallend was dat in alle functies die zij vervulde ze het altijd anders deed dan haar collega’s.

Lees verder »

Veelgestelde vragen

De MindSign Check speelt een belangrijke rol in onze analyse. Aan de hand van deze test krijgen we een betrouwbaar beeld van de mentale gezondheid van de medewerker. De check is opgebouwd uit een vragenlijst. De uitkomsten worden met de medewerker doorgenomen en vormen samen met het analysegesprek de basis voor het behandeltraject.

We meten aan het begin en aan het eind, zodat je kunt zien wat het effect van het traject is.  

Als er een nieuwe aanmelding bij ons binnenkomt, streven we ernaar om binnen 24 uur met de desbetreffende persoon contact te hebben om een afspraak te maken. De eerste afspraak, inclusief de MindSign Check vindt over het algemeen binnen een week plaats.

MindSign ondersteunt bedrijven, arbodiensten en leidinggevenden om te werken aan een goede mentale conditie voor hun personeel. We worden allemaal geconfronteerd met medewerkers die niet tot hun recht komen. Ze hebben korte lontjes of zijn passief, hebben geen zin in hun werk of hebben burn-out gerelateerde klachten.

We zien in onze praktijk dat mensen die wekenlang thuis zitten, vaak sterk achteruit gaan met betrekking tot hun mentale conditie. In overleg met de werkgever of manager kiezen we voor een benadering waarbij de cliënt zo snel mogelijk weer op de werkvloer terugkeert. Zolang de medewerker voor een deel aan het werk blijft, ontstaat er geen afstand en hoeft de medewerker geen drempel te overwinnen om weer terug te komen.

Als er een of meer personen uitvallen op een afdeling dan kan dat ook voor de overige medewerkers op de afdeling zorgen voor veel extra druk en stress. MindSign levert desgewenst ook naar het team een bijdrage om vroegtijdig te werken aan een sterke mentale conditie.

Sonja is graag bereid om te spreken tijdens seminars en congressen over de aanpak van MindSign met betrekking tot mentale problemen. Neem contact op met Sonja via het contactformulier op deze website. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om te kijken of je evenement ook in haar agenda past.

We willen in alles wat we doen zowel het belang van de werknemer als werkgever dienen en zullen dan ook nooit onze medewerking verlenen aan trajecten waarin een van de twee benadeeld (dreigt) te worden. Ons enige belang is een goede mentale conditie van de medewerker.

Hoe gaan wij om met COVID-19?