MindSign® 5S Traject

Een MindSign 5S Traject zetten we in gang als uit onze Health Check blijkt dat een medewerker grote kans heeft om uit te vallen of al ziekgemeld is. Dat het 5S Traject goed werkt, blijkt uit de resultaten. We hebben tot nu toe geen situaties van terugval gezien.

Zorgvuldig en compleet

Het MindSign 5S Traject bestaat uit vijf sessies en wordt sessie voor sessie opgebouwd. Als eerste leggen we de kern van het probleem bloot. Dit doen we zonder een diagnose te stellen, omdat wij weten dat dit het herstel bevordert. We kijken zowel naar de werk- als privé-situatie van de medewerker. Naast de therapeutische interventies, hebben we ook aandacht voor de fysieke gezondheid.

Na iedere sessie maken we de balans op en bepalen we welke vervolgstap nodig is om verder herstel te bevorderen.

Praktisch werken aan herstel

Het 5S Traject wordt begeleid door een team van ervaren en gedreven psychologen en specialisten.

Tijdens het traject speelt ons uitgebreide werkboek ‘Gereedschap voor een goede mentale conditie’ een belangrijke rol. Met de tips, uitleg en opdrachten die daarin staan, werkt de medewerker ook tussen de sessies door actief aan zijn of haar herstel. 

Persoonlijk terugvalpreventieplan

Na de vierde sessie zetten we nogmaals de Health Check in om te zien in hoeverre de mentale klachten zijn afgenomen. Deze resultaten nemen we mee in het vijfde gesprek waarin een Terugvalpreventieplan wordt opgesteld.

In de vijfde en laatste sessie bespreken we hoe terugval voorkomen kan worden. Hierdoor weet de werknemer goed wat zijn of haar persoonlijke waarschuwingssignalen zijn en op welke manier hij of zij dan kan ingrijpen. 

Evaluatie

Zes weken na de vijfde sessie is er een afsluitend telefonisch contact. Hierin wordt besproken hoe het met de medewerker gaat en of er aandachtspunten zijn.

Waar kunnen we je mee helpen?

  • Effectief in preventie & herstel
  • Vandaag bellen, morgen beginnen!
  • Duurzame resultaten

Hoe gaan wij om met COVID-19?